PROJECT 2: WEEK 3 & 4

KOD, ENJIN, PENILAIAN DAN PANGKALAN DATA

Pada minggu ini, kami diberi tugasan dalam kumpulan untuk mencari maklumat di dalam laman web perpustakaan. Tajuk tugasan yang kami peroleh ialah “developing knowledge”. Kami perlu mencari tugasan ini di portal perpustakaan ukm di pautan pendidikan.Kami mencari maklumat yang berkaitan dengan concept middleton yang menerangkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Kami hanya diberi masa 1 hari untuk menyiapkan tugasan ini dan harus mengemelkan dengan segera. Tugasan minggu ini tidaklah begitu membebankan kerana dilakukan dilalukan di dalam kumpulan dan ianya memberikan impak yang berguna untuk kami menggunakan pada masa datang terutama untuk memasuki perpustakaan ukm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: